(Video) ผมยอมรับว่า..."ผมบกพร่อง" #ไม่สวมหน้ากากระหว่างประชุม

บิ๊กตู่ ยืดอกรับ! บกพร่องที่ไม่สวมแมสก์ตอนประชุม จนถูกปรับ

บิ๊กตู่ ยืดอกรับ! บกพร่องที่ไม่สวมแมสก์ตอนประชุม จนถูกปรับ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co