(Video) ผู้เสียหายร้องยึดทรัพย์ ประสิทธิ์ เจียวก๊ก

ผู้เสียหายนับร้อยคน บุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยื่นหนังสื่อร้องเรียน “ยึดทรัพย์” เครือข่าย ประสิทธิ์ เจียวก๊ก หลัง สูญเงินลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ผู้เสียหายนับร้อยคน บุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยื่นหนังสื่อร้องเรียน “ยึดทรัพย์” เครือข่าย ประสิทธิ์ เจียวก๊ก หลัง สูญเงินลงทุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co