(Video) ฝ่าฝน ขึ้นกระเช้า เดินเท้า ขนร่างพระลงจากเขา

จนท.ฝ่าฝน ขึ้นกระเช้า เดินเท้า หวังจะไปรับพระลงมารักษา แต่ไปไม่ทัน ...พระมรณภาพ จึงกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจ จนท. ช่วยกันขนร่างพระลงจากเขาภูลังกา

จนท.ฝ่าฝน ขึ้นกระเช้า เดินเท้า หวังจะไปรับพระลงมารักษา แต่ไปไม่ทัน ...พระมรณภาพ จึงกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจ จนท. ช่วยกันขนร่างพระลงจากเขาภูลังกา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co