(Video) พระตัดคอ ถวายเป็นพุทธบูชา?

พระมหาไพรวัลย์ เตือนสติ! พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนตัดคอตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระมหาไพรวัลย์ เตือนสติ! พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนตัดคอตัวเองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co