(Video) ยืนยันไม่มีทุจริต ในรัฐบาลผม

“ยืนยันไม่มีทุจริต ในรัฐบาลผม” บิ๊กตู่ ยัน ไม่มีการทุจริตในรัฐบาลของตน "มันจะมีวิธีการอะไรที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีไปกว่าที่เราทำในวันนี้ แล้วก็ทำด้วยความโปร่งใส"

“ยืนยันไม่มีทุจริต ในรัฐบาลผม” บิ๊กตู่ ยัน ไม่มีการทุจริตในรัฐบาลของตน "มันจะมีวิธีการอะไรที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีไปกว่าที่เราทำในวันนี้ แล้วก็ทำด้วยความโปร่งใส"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co