(Video) ลงรถ ลงรถ!!! วินาทีชีวิต ช้างป่าพุ่งเข้าใส่มอเตอร์ไซค์

ใจจะวายแล้วหนึ่ง… วินาทีชีวิต ช้างป่าพุ่งเข้าใส่มอเตอร์ไซค์ หมอล็อตบอก เพราะมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ทำช้างหงุดหงิด ถ้าเป็นลูกเพจ จะทำยังไงนะ?
สรุป

ลงรถ ลงรถ!

ใจจะวายแล้วหนึ่ง… วินาทีชีวิต ช้างป่าพุ่งเข้าใส่มอเตอร์ไซค์

หมอล็อตบอก เพราะมอเตอร์ไซค์เสียงดัง ทำช้างหงุดหงิด

ถ้าเป็นลูกเพจ จะทำยังไงนะ?

ขอบคุณ Facebook : ภัทรพล ล็อต มณีอ่อน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co