(Video) วิญญาณผู้พิทักษ์ #Saveชัยวัฒน์​​

บทเพลง วิญญาณผู้พิทักษ์ #แอ๊ดคาราบาว​ แต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจ #ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร​ วีรบุรุษพิทักษ์ป่า หลังที่ประชุม อ.ก.พ. ทส. มีมติให้ปลดออกจากราชการ #Saveชัยวัฒน์​​ ข้าราชการน้ำดีที่ได้รับความไม่เป็นธรรม

บทเพลง วิญญาณผู้พิทักษ์ #แอ๊ดคาราบาว​ แต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจ #ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษร​ วีรบุรุษพิทักษ์ป่า หลังที่ประชุม อ.ก.พ. ทส. มีมติให้ปลดออกจากราชการ #Saveชัยวัฒน์​​ ข้าราชการน้ำดีที่ได้รับความไม่เป็นธรรม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co