(Video) วินาทีคนไทยหนีตาย ในอิสราเอล

#วินาทีหนีตายในอิสราเอล คนไทยใน อิสราเอล โพสต์คลิป นาทีวิ่งลงอุโมงค์หลบภัย หลังเสียงไซเรนเตือน จาก #เหตุความไม่สงบจากพื้นที่ฉนวนกาซา

#วินาทีหนีตายในอิสราเอล คนไทยใน อิสราเอล โพสต์คลิป นาทีวิ่งลงอุโมงค์หลบภัย หลังเสียงไซเรนเตือน จาก #เหตุความไม่สงบจากพื้นที่ฉนวนกาซา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co