(Video) ว่าวกับพี่มั้ยน้อง ว่าวพระร่วง ของเล่นโบราณ

ย้อนวัยกับจันมั้ย? ชวนทุกคนมาเล่นว่าว รู้จักกันเปล่า #ว่าวพระร่วง ? ของเล่นโบราณนานมา ที่ผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีเบื่อ แถมวิธีทำก็ไม่ยากอย่างที่คิด ทำเองเล่นเองติดใจแน่นอน!

ย้อนวัยกับจันมั้ย? ชวนทุกคนมาเล่นว่าว รู้จักกันเปล่า #ว่าวพระร่วง ? ของเล่นโบราณนานมา ที่ผ่านไปกี่ปีก็ไม่มีเบื่อ แถมวิธีทำก็ไม่ยากอย่างที่คิด ทำเองเล่นเองติดใจแน่นอน!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co