(Video) สงสารสัตว์ ถูก ล่า ฆ่า แม้กวางตั้งท้อง นายพรานก็ไม่เว้น

เปิดนาทีระทึก จนท.ลาดตระเวนฯ บุกชาร์ท กลุ่มพรานป่า ล่า ฆ่า สัตว์ ไม่เว้น เเม้เเต่กวางท้อง

เปิดนาทีระทึก จนท.ลาดตระเวนฯ บุกชาร์ท กลุ่มพรานป่า ล่า ฆ่า สัตว์ ไม่เว้น เเม้เเต่กวางท้อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co