(Video) สูญเงินหลักล้าน! เพราะถูกปลอมใบมรณบัตร

เธอ...ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เงินล้านหายวับ ไปกับตา เพราะถูกปลอมใบมรณบัตร

ทนายรณณรงค์ พาผู้เสียหายร้อง กสทช. หลัง ถูกปลอมใบมรณบัตร ยื่นขอซิมมือถือใหม่ - โหลดแอปฯ ธนาคาร ถอนเงินกว่า 1 ล้านบาท เกลี้ยงบัญชี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สาวร้อง กสทช. ถูกปลอมใบมรณบัตร ยื่นขอซิมมือถือใหม่ - สวมชื่อไปถอนเงินผ่านแอปฯ ธนาคาร สูญกว่า 1 ล้านบาท
(Video) สูญเงินหลักล้าน! เพราะถูกปลอมใบมรณบัตร

Related Stories

No stories found.