(Video) หนังชีวิต ที่ต้องรู้จักปรับตัว? #สุกี้ตี๋น้อย #โควิดรอบ3

หนังชีวิต...#สุกี้ตี๋น้อย โควิดซัด สูญรายได้นับ 100 ล้าน เมื่อไม่มีทางเลือก ก็ต้องปรับตัว ให้อยู่รอด!!! ***คลิปนี้ ถ่ายทำก่อน ศบค. ผ่อนปรน ตอนนี้สามารถ กลับมานั่งทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 3 ทุ่ม***

หนังชีวิต...#สุกี้ตี๋น้อย โควิดซัด สูญรายได้นับ 100 ล้าน เมื่อไม่มีทางเลือก ก็ต้องปรับตัว ให้อยู่รอด!!! ***คลิปนี้ ถ่ายทำก่อน ศบค. ผ่อนปรน ตอนนี้สามารถ กลับมานั่งทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 3 ทุ่ม***

อีจัน
www.ejan.co