(Video) อีจันข่าวเที่ยง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

#อีจันข่าวเที่ยง 17 พ.ค. 64 🔴 เกาะประเด็น ประสิทธิ์ เจียวก๊ก 🔴 การประกวด Miss universe 2020 🔴 ยอดโควิดไทยวันนี้ 🔴 โควิด-19 ในเรือนจำเชียงใหม่ 🔴 คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเขาย้อย —————— Light up your world สัมผัสประสบการณ์แห่งสี ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยี #LGOLEDTV #ThinQAI

#อีจันข่าวเที่ยง 17 พ.ค. 64 เกาะประเด็น ประสิทธิ์ เจียวก๊ก การประกวด Miss universe 2020 ยอดโควิดไทยวันนี้ โควิด-19 ในเรือนจำเชียงใหม่ คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเขาย้อย——————Light up your worldสัมผัสประสบการณ์แห่งสี ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยี#LGOLEDTV #ThinQAI

อีจัน
www.ejan.co