(Video) อีจันข่าวเที่ยง วันที่ 21 เมษายน 2564

อีจันข่าวเที่ยง วันที่ 21 เมษายน 2564 - ยอดโควิด-19 - ตายต่อกัน 5 วันแล้ว - ฉีดวัคซีน แล้วเป็นอัมพฤกษ์? - ไทมไลน์เล่นพนัน ผู้ป่วยติดโควิด-19 - พ.ร.ก.ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ - นิวซีแลน พบกันได้ ไม่ต้องกักตัว

อีจันข่าวเที่ยง วันที่ 21 เมษายน 2564 - ยอดโควิด-19 - ตายต่อกัน 5 วันแล้ว - ฉีดวัคซีน แล้วเป็นอัมพฤกษ์? - ไทมไลน์เล่นพนัน ผู้ป่วยติดโควิด-19 - พ.ร.ก.ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ - นิวซีแลน พบกันได้ ไม่ต้องกักตัวแสดงน้อยลง

อีจัน
www.ejan.co