(Video) อีจันข่าวเที่ยง 18 พ.ค. 64

#อีจันข่าวเที่ยง 18 พ.ค. 64 🔴 ยอดโควิดไทยวันนี้ 🔴 สปสช. ทุ่ม 100 ล้าน คนแพ้วัคซีนโควิด 🔴 คืบหน้าฆ่าเสี่ยสุชาติฝังดิน 🔴 พระพยอม เผยใครตกงานให้มา #วัดสวนแก้ว 🔴 ปิดตำนาน #สุกี้โคคา สยามสแควร์

#อีจันข่าวเที่ยง 18 พ.ค. 64 🔴 ยอดโควิดไทยวันนี้ 🔴 สปสช. ทุ่ม 100 ล้าน คนแพ้วัคซีนโควิด 🔴 คืบหน้าฆ่าเสี่ยสุชาติฝังดิน 🔴 พระพยอม เผยใครตกงานให้มา #วัดสวนแก้ว 🔴 ปิดตำนาน #สุกี้โคคา สยามสแควร์

อีจัน
www.ejan.co