(Video) อีจันข่าวเที่ยง 19 พ.ค. 64

#อีจันข่าวเที่ยง 19 พ.ค. 64 🔴 ยอดโควิดไทยวันนี้ 🔴 ภูเก็ต ยกระดับเข้าจังหวัด 🔴 ตามต่อคดี "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" 🔴 แม่ค้าช้ำ 4 ปี ถูกหลอกโอน 39 ล้าน! 🔴 แรงงานไทยเสียชีวิต ในอิสราเอล —————— Light up your world สัมผัสประสบการณ์แห่งสี ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยี #LGOLEDTV #ThinQAI

#อีจันข่าวเที่ยง 19 พ.ค. 64 🔴 ยอดโควิดไทยวันนี้ 🔴 ภูเก็ต ยกระดับเข้าจังหวัด 🔴 ตามต่อคดี "ประสิทธิ์ เจียวก๊ก" 🔴 แม่ค้าช้ำ 4 ปี ถูกหลอกโอน 39 ล้าน! 🔴 แรงงานไทยเสียชีวิต ในอิสราเอล —————— Light up your world สัมผัสประสบการณ์แห่งสี ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยี #LGOLEDTV #ThinQAI

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co