(Video) อีจันข่าวเที่ยง 6 พ.ค. 64

#อีจันข่าวเที่ยง​ 6 พ.ค. 64 - พายุซัด 8 จังหวัด! - ยอดโควิดไทย - นายกสั่ง ตั้งศูนย์แก้ปัญหาโควิด - เขต กทม.-ปริมณฑล - ยอดฉีดวัคซีนคลองเตย - “เภสัชกร วอนฉีดวัคซีนให้ด้วย” - กทม. เงียบเหงา

#อีจันข่าวเที่ยง​ 6 พ.ค. 64 - พายุซัด 8 จังหวัด! - ยอดโควิดไทย - นายกสั่ง ตั้งศูนย์แก้ปัญหาโควิด - เขต กทม.-ปริมณฑล - ยอดฉีดวัคซีนคลองเตย - “เภสัชกร วอนฉีดวัคซีนให้ด้วย” - กทม. เงียบเหงาแสดงน้อยลง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co