(Video) อีจันแข็งแรง EP.5 "มือชา-เท้าชา"

"มือชา-เท้าชา" จะหยิบจับ จะทำอะไรก็ไม่สะดวก จู่ๆมือก็ชา อย่าคิดว่าแค่อาการชั่วคราวนะ เพราะมันคือสัญญาณแห่งความ "ป่วย" #อีจันแข็งแรง ซีรี่ส์สุขภาพ EP.5 หาคำตอบง่ายๆ ที่เราจะดูแลตัวเอง จะรู้จักตัวเอง และเรียนรู้วิธีที่เราจะไม่ป่วย!!!
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co