(Video) อีจันไม่เคยทิ้ง ปัตตานี

อีจัน ไม่เคยทิ้ง #ปัตตานี​ เเม่ตกงานลูกอดนม 3 จ.แดนใต้ ไกลเเค่ไหน จันก็จะไป หอบกล่องกำลังใจ ซับน้ำตา ซับหัวใจ พี่น้องชาวใต้ เมืองปัตตานี

อีจัน ไม่เคยทิ้ง #ปัตตานี​ เเม่ตกงานลูกอดนม 3 จ.แดนใต้ ไกลเเค่ไหน จันก็จะไป หอบกล่องกำลังใจ ซับน้ำตา ซับหัวใจ พี่น้องชาวใต้ เมืองปัตตานี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co