(Video) อีจันxดีเเทค เน็ตทำกินซับทุกข์คนเชียงดาว

เมื่อโควิดมันซัดทุกคนทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นเเต่ ชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ จากเมืองเที่ยวเฟื่องฟูพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ อีจันxดีเเทคเน็ตทำกินซับทุกข์คนเชียงดาว เทรนการขายออนไลน์ให้ปัง ให้มีพลังสู้กับโควิด

เมื่อโควิดมันซัดทุกคนทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นเเต่ ชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ จากเมืองเที่ยวเฟื่องฟูพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ อีจันxดีเเทคเน็ตทำกินซับทุกข์คนเชียงดาว เทรนการขายออนไลน์ให้ปัง ให้มีพลังสู้กับโควิด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co