(Video) เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เป็นเดิมพัน!!!

เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เป็นเดิมพัน!!! รัฐบาล จะอยู่ หรือ ไป? ฟังชัดๆ จากนายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี

เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เป็นเดิมพัน!!! รัฐบาล จะอยู่ หรือ ไป? ฟังชัดๆ จากนายวิษณุ รองนายกรัฐมนตรี

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co