(Video) เจ้าของก็อตซิลล่า วอนคืนลิง

เปิดใจเจ้าของก็อตซิลล่า #วอนขอคืนลิง​ ลิงตัวนี้เลี้ยงมาด้วยใจ ครอบครัวช่วยเหลือสัตว์มาตลอดเพราะ "เขามีชีวิตเเต่เเค่ไม่มีคำนำหน้าว่ามนุษย์"

เปิดใจเจ้าของก็อตซิลล่า #วอนขอคืนลิง​ ลิงตัวนี้เลี้ยงมาด้วยใจ ครอบครัวช่วยเหลือสัตว์มาตลอดเพราะ "เขามีชีวิตเเต่เเค่ไม่มีคำนำหน้าว่ามนุษย์"

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co