(Video) เปิดใจ พระอาจารย์ธงชัย อาภากะโร

#พระธุดงค์ติดถ้ำ​ เปิดใจ พระอาจารย์ธงชัย อาภากะโร หลังเข้าไปส่ง พระมนัส ในถ้ำพระไทรงาม เผย ไม่คิดว่าฝนมันจะตกลงมาเพราะเป็นหน้าร้อน !

#พระธุดงค์ติดถ้ำ​ เปิดใจ พระอาจารย์ธงชัย อาภากะโร หลังเข้าไปส่ง พระมนัส ในถ้ำพระไทรงาม เผย ไม่คิดว่าฝนมันจะตกลงมาเพราะเป็นหน้าร้อน !

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co