(Video) เรื่องของโควิด หมอมีคำตอบ

เรื่องของโควิดที่หลายคนสงสัย คุณหมอคนสวยมีคำตอบ! ติดโควิดหายแล้ว ต้องฉีดวัคซีนไหม? อะไรที่ไม่ควรทำก่อนฉีดวัคซีน? ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ต้องบูทเข็ม 3 ไหม?

เรื่องของโควิดที่หลายคนสงสัย คุณหมอคนสวยมีคำตอบ! ติดโควิดหายแล้ว ต้องฉีดวัคซีนไหม? อะไรที่ไม่ควรทำก่อนฉีดวัคซีน? ฉีดซิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว ต้องบูทเข็ม 3 ไหม?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co