(Video) เวฟเเดง เครื่องไม่เเรงน้ำยังกระเด็น เสนานิคม 1

เวฟเเดง เครื่องไม่เเรงน้ำยังกระเด็น ฝนตกมา 1 ซู่เมื่อเช้า เสนานิคม 1 กลายเป็นลำธารใส เลยครับ กว่า จัน จะขับออกจากซอยได้ ขาเเทบเป็นตะคริว เพราะยกขาท่ากลางปีกหนีน้ำมาตลอดซอยเลย #น้ำเเค่รอระบาย

เวฟเเดง เครื่องไม่เเรงน้ำยังกระเด็น

ฝนตกมา 1 ซู่เมื่อเช้า เสนานิคม 1 กลายเป็นลำธารใส เลยครับ กว่า จัน จะขับออกจากซอยได้ ขาเเทบเป็นตะคริว เพราะยกขาท่ากลางปีกหนีน้ำมาตลอดซอยเลย #น้ำเเค่รอระบาย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co