(Video) แท็กซี่ส่งผู้ป่วยโควิดไป รพ.

ใจหล่อมาก #แท็กซี่กู้ภัย ยอมเสี่ยงนำผู้ป่วยโควิดขึ้นรถ ส่งโรงพยาบาล

ใจหล่อมาก #แท็กซี่กู้ภัย ยอมเสี่ยงนำผู้ป่วยโควิดขึ้นรถ ส่งโรงพยาบาล

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co