(Video) แบกชีวิตสัตว์นับพัน ฝ่าวิกฤติโควิด

โควิดซัด ผลพวงความเดือดร้อนกระทบทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นเเม้กระทั่ง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมา เเมว และ ช้าง เพราะทุกชีวิต ต้องเอาชีวิตรอด ! เเล้วเเม่เล็ก ประธานมูลนิธิฯ จะรับมือกับวิกฤติครั้งนี้ยังไง ?

โควิดซัด ผลพวงความเดือดร้อนกระทบทุกหย่อมหญ้า ไม่เว้นเเม้กระทั่ง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิงแวดล้อม

ทั้งหมา เเมว และ ช้าง

เพราะทุกชีวิต ต้องเอาชีวิตรอด !

เเล้วเเม่เล็ก ประธานมูลนิธิฯ จะรับมือกับวิกฤติครั้งนี้ยังไง ?

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co