(Video) 19 ชั่วโมง แห่งความหวัง กลับไร้ปาฏิหาริย์...

3 เมษา #สูญเสียครั้งใหญ่! 19 ชั่วโมง แห่งความหวัง กลับไร้ปาฏิหาริย์...
(Video) 19 ชั่วโมง แห่งความหวัง กลับไร้ปาฏิหาริย์...

3 เมษา #สูญเสียครั้งใหญ่! 19 ชั่วโมง แห่งความหวัง กลับไร้ปาฏิหาริย์... #ไร้ปาฏิหาริย์ใต้ซากตึก อีจันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับทุกครอบครัว แด่การสูญเสียอาสาดับเพลิงผู้กล้านะคะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co