(Video) Live อัปเดต ผู้ป่วยโควิด ร้องอีจัน ติดโควิด ติดอยู่บ้านรอรักษา

#LIVE อัปเดต ผู้ป่วยโควิด ร้องอีจัน ติดโควิด ติดอยู่บ้านรอรักษา #สังคมอีจัน ช่วยกันค่ะ เจอ หรือ ติดโควิด อาการหนัก รอเตียงรักษา รีบส่งข้อมูลด่วน

#LIVE อัปเดต ผู้ป่วยโควิด ร้องอีจัน ติดโควิด ติดอยู่บ้านรอรักษา #สังคมอีจัน ช่วยกันค่ะ เจอ หรือ ติดโควิด อาการหนัก รอเตียงรักษา รีบส่งข้อมูลด่วน

Related Stories

No stories found.