(Video) longcovid คืออะไร

#longcovidคืออะไร หายโควิด เเต่อาการไม่จบ ฟังชัดๆ หมออธิบายอาการของ #LongCovid ผลข้างเคียงที่มักเกิดกับคนที่เคยเป็นโควิด อาจอยู่กับร่างกายนานถึง 9 เดือน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แพทย์เผย หายจากโควิด ร่างกายอาจมีผลกระทบระยะยาว Long CoVid
(Video) longcovid คืออะไร

#longcovidคืออะไร หายโควิด เเต่อาการไม่จบ ฟังชัดๆ หมออธิบายอาการของ #LongCovid ผลข้างเคียงที่มักเกิดกับคนที่เคยเป็นโควิด อาจอยู่กับร่างกายนานถึง 9 เดือน!

อีจัน
www.ejan.co