🎬 หลอน ประตูกุฏิหมายเลข15 เปิด-ปิดเอง! วัดบ้านแลง อายุกว่า 200 ปี

ทำชาวติ๊กต็อกหลอนปนสงสัย เมื่อพระลูกวัด วัดบ้านแลง ซึ่งเป็นวัดเก่า อายุกว่า 200 ปี โพสต์คลิป ประตูกุฏิเปิด-ปิดเองได้!

ทำชาวติ๊กต็อกหลอนปนสงสัย เมื่อพระลูกวัด วัดบ้านแลง ซึ่งเป็นวัดเก่า อายุกว่า 200 ปี โพสต์คลิป ประตูกุฏิเปิด-ปิดเองได้!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
หลอนปนสงสัย พระโพสต์คลิป ประตูกุฏิเปิดปิดเอง : วัดบ้านแลง
🎬 หลอน ประตูกุฏิหมายเลข15 เปิด-ปิดเอง! วัดบ้านแลง อายุกว่า 200 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co