🎬 ขอเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ถึงจะไร้ลมหายใจก็ตาม เหตุโจมตี อิสราเอล

ขอให้ครอบครัว ได้มีโอกาสเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย แม้...จะไร้ลมหายใจแล้วก็ตาม เหตุโจมตี อิสราเอล

ขอให้ครอบครัว ได้มีโอกาสเห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้าย แม้...จะไร้ลมหายใจแล้วก็ตาม เหตุโจมตี อิสราเอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co