🎬 เลอรส แจง เหตุที่พบเชื้อก่อโรคยันพบล็อตเดียวเท่านั้น!

“CEO เลอรส” เผยต้นเหตุของเชื้อที่พบในผลิตภัณฑ์ ย้ำพบเพียงล็อตเดียวเท่านั้น การันตีสินค้าที่วางขายตอนนี้ปลอดภัย

“CEO เลอรส” เผยต้นเหตุของเชื้อที่พบในผลิตภัณฑ์ ย้ำพบเพียงล็อตเดียวเท่านั้น การันตีสินค้าที่วางขายตอนนี้ปลอดภัย

CEO แบรนด์เลอรส แจง ล็อตที่เกิดปัญหาเรียกคืนแล้ว สินค้าที่ขายปลอดภัย!