🎬 ลูกเห็บตกระนาว เวียงป่าเป้า เชียงราย 16 มี.ค.66

16 มี.ค. 66 ลูกเห็บถล่ม เวียงป่าเป้า เชียงราย ร่วมชั่วโมง ชาวบ้านบอกไม่ได้ตกมา 3 ปี ตกที ถนนขาวโพลน

16 มี.ค. 66 ลูกเห็บถล่มเวียงป่าเป้า ร่วมชั่วโมง ชาวบ้านบอกไม่ได้ตกมา 3 ปี ตกที ถนนขาวโพลน