🎬 ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดทั้งน้ำตา ขอยุติบทบาทผู้บริหารวง แสงทองฟินแลนด์

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดทั้งน้ำตา ขอยุติบทบาทผู้บริหารวง แสงทองฟินแลนด์ อย่างเป็นทางการ “มันไม่มีอะไรกลับมาได้แล้ว”