ข่าวดี! เกาหลีใต้ ไฟเขียว 1 กรกฎาคม 2564 อนุญาตให้ ผู้ฉีดวัคซีน ครบโดส เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว

เกาหลีใต้ ไฟเขียว 1 กรกฎาคม 2564 อนุญาตให้ ผู้ฉีดวัคซีน ครบโดส เข้าประเทศได้ โดย ไม่ต้องกักตัว แต่ยังไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว
ข่าวดี! เกาหลีใต้ ไฟเขียว 1 กรกฎาคม 2564 อนุญาตให้ ผู้ฉีดวัคซีน ครบโดส เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว
ภาพ อีจัน

ข่าวดีของนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 เกาหลีใต้ จะอนุญาตให้ ผู้ที่ได้รับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้ว

แต่วัคซีนที่ฉีดครบโดสนั้น ต้องเป็นวัคซีน 7 ประเภทนี้เท่านั้น คือ Pfizer, Johnsons & Johnsons, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm และ Sinovac

ผู้ที่ได้รับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้
ผู้ที่ได้รับการฉีด วัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้ภาพ อีจัน

ซึ่งการเดินทางเข้า เกาหลีใต้ นั้น ยังไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว

อนุญาตเพียง ผู้เดินทาง ที่มีความประสงค์ในการ ดำเนินธุรกิจ ราชการ เยี่ยมครอบครัว/ญาติใกล้ชิด การศึกษา เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือเหตุผลทางมนุษยธรรม

แต่จะต้องมีการขออนุญาตรับการยกเว้นการกักตัวจากสถานเอกอัครราชทูต เกาหลีใต้ ในประเทศต้นทางล่วงหน้าก่อน

และอีก 1 กรณีคือ การยกเว้นการกักตัว จะไม่รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์

เรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวดีของใครหลายๆ คน ในการทำกิจกรรมต่างๆ นะคะ

แต่อย่าลืมว่า หากเดินทางออกนอกประเทศแล้ว และกลับเข้าสู่ประเทศไทย ทาง ศบค.ยกเลิกกักตัวฟรี สำหรับคนไทยที่บินเข้าประเทศ โดยต้องเสียค่าสถานกักกันทางเลือกเอง ซึ่งมีผลวันที่ 1 ก.ค.64 นี้เช่นกัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co