วาติกัน ออกแถลง ห้าม บาทหลวง ทำการสวดอวยพร คู่ชีวิตร่วมเพศเดียวกัน

วาติกัน ออกแถลง ห้าม บาทหลวง ทำการสวดอวยพร คู่ชีวิตร่วมเพศเดียวกัน

สำนักข่าวต่างประเทศ ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับสิทธิทางเพศสภาพ ว่า ทางนครรัฐวาติกัน ในนาม ศาสนจักร โรมันคาทอลิก ได้มีการออกแถลงการณ์ ผ่านสมณกระทรวงแห่งความเชื่อ เนื้อหาใจความนั้นระบุว่า ศาสนจักร ไม่อนุญาตให้ บาทหลวงคาทอลิก ทำพิธีสวดอวยพรให้กับ คู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นการผิดบาป ไม่ถูกต้องตามบัญญัติของศาสนา ซึ่งไปขัดแย้งกับแนวทางที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้

ทั้งนี้ ทางวาติกัน ให้เหตุผลด้วยว่า การใช้กฎหมาย ที่ระบุให้สามารถจดทะเบียนสมรสในเพศเดียวกันได้นั้น ไม่สอดคล้องกับบัญญัติของศาสนา

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามานั้น สำนักข่าวต่าง ๆ ได้รายงานถึงท่าทีของประมุขศาสนจักร อย่าง พระสันตปาปาฟรานซิส แม้พระองค์จะมีท่าทีที่เป็นบวกกับชาว LGBTQ+ มาโดยตลอด ถึงกับทรงเคยมีท่าทีสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศ แต่แถลงการณ์ดังกล่าว ได้ผ่านการลงพระนามจากพระสันตะปาปา และโฆษกแห่งนครรัฐวาติกัน ได้เคยออกมาชี้แจงแล้วว่า สิ่งที่พระองค์เคยกล่าวนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง และยืนยันว่า บัญญัติทางศาสนาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไวต์ news.abs-cbn.com

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไวต์ edition.cnn.com

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co