ออสเตรเลีย อนุมัติวัคซีนโควิด -19 แอสตราเซเนกา

ออสเตรเลีย อนุมัติการใช้งาน วัคซีนโควิด -19 แอสตราเซเนกา กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนการประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้พิจารณาเป็นรายบุคคล
ออสเตรเลีย อนุมัติวัคซีนโควิด -19 แอสตราเซเนกา

สำนักบริหารสินค้ารักษาโรค (TGA) ของออสเตรเลีย อนุมัติการใช้งาน วัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนการฉีดให้ประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ วัคซีนของแอสตราเซเนกา ถือเป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวที่ 2 ที่สำนักฯ อนุมัติการใช้งานต่อจากวัคซีนของไฟเซอร์

โดย สก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวว่า วัคซีนของแอสตราเซเนกาจะก่อให้เกิด “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่” ต่อการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลีย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ได้ประเมินอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจอนุมัติการใช้งานภายใต้หลักการความปลอดภัยคือความสำคัญสูงสุด

ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลีย จัดซื้อวัคซีนของแอสตราเซเนกา จำนวน 53.8 ล้านโดส โดยวัคซีน 50 ล้านโดส จะถูกผลิตในประเทศโดยซีเอสแอล (CSL) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของออสเตรเลีย ทว่ายังไม่มีการ ระบุ กรอบเวลานำวัคซีนของแอสตราเซเนกามาฉีดให้ประชาชน แต่แนะนำประชาชนรับวัคซีนจำนวน 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์

นอกจากนี้ มีรายงานเสริมว่า แม้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป “มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีหลังรับวัคซีน” แต่จำนวนผู้ป่วยกลุ่มสูงอายุนี้ ที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิก เพื่อชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมยังไม่เพียงพอ

โดยการตัดสินใจฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยสูงอายุควรพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยอิงจากอายุ โรคร่วม สภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการฉีดวัคซีน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co