เตือนคนไทยในอิรัก ระวังเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมานประกาศเตือนคนไทยในอิรัก หลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้สถานที่ชุมนุม ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
เตือนคนไทยในอิรัก ระวังเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง

วันนี้ 5 ม.ค. 2563 เฟซบุ๊กชื่อ Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประกาศเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก
โดยระบุว่า

ตามที่เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สบและความรุนแรงในอิรัก นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จึงขอประกาศให้คนไทยที่พำนักในอิรักใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้สถานที่ชุมนุม รวมทั้งขอให้ผู้ที่จะดินทางไปอิรักยกเว้นการเดินทางไปอิรัก
เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตๆ ได้ทางหมายเลข +9628485558 หรือ +925 75 957 335 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทางเฟซบุ๊ก RTEamman
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co