สมเด็จพระสังฆราชฯ เทพ วงศ์ แห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว สิริพระชนม์มายุ 93 ปี

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายมหานิกายแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนมแล้ว สิริพระชนมายุ 93 ปี 72 พรรษา

วันที่ 27 ก.พ. 67 ซินหัว สื่อประเทศจีน รายงานข่าว แถลงการณ์ร่วมจากกระทรวงธรรมการและศาสนา และคณะสงฆ์ของกัมพูชา โดยมีรายงานว่า สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ก.พ. สิริพระชนมายุ 93 ปี หลังจากต่อสู้กับพระอาการประชวรมาอย่างยาวนาน 

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ ผู้เป็นที่เคารพนับถือแห่งกัมพูชา สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ (26 ก.พ.) เวลา 17.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ เจดีย์อุณาโลมในกรุงพนมเปญ เนื่องด้วยอาการประชวร โดยสิริพระชนมายุ 93 ปี และพระศพจะถูกนำไปไว้ ณ เจดีย์อุณาโลม เพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

อนึ่ง สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ เป็นหนึ่งในพระภิกษุกลุ่มแรกที่ได้รับการอุปสมบทใหม่ในเดือนมกราคม 1979 หลังจากการล่มสลายของกัมพูชาประชาธิปไตย และพระองค์ได้เป็นที่รู้จักกันดีจากบทบาทในการสถาปนาคณะสงฆ์กัมพูชาขึ้นมาใหม่ 

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์  (รูปที่ 2 จากขวา) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ภูเขาพนมอุดง จังหวัดกันดาลของกัมพูชา วันที่ 20 พ.ค. 2016)