ไทย-จีน วิเคราะพันธุกรรมจากซากศพมนุษย์ ไขความลึกลับของพิธีศพโบราณ

ไทย-จีน วิเคราะพันธุกรรมจากซากศพมนุษย์ ไขความลึกลับของพิธีศพโบราณ

นักวิทยาศาสตร์ ไทย-จีน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมซากศพมนุษย์ จากแหล่งโลงศพแขวน เพื่ออธิบายความลึกลับของพิธีศพโบราณ

วันที่ (14 เม.ย. 63) สำนักข่าวซินหัวรายงาน คณะนักวิทยาศาสตร์จากจีน และไทยได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมไมโทคอนเดรีย (mitochondria) ของตัวอย่างซากศพมนุษย์ จากแหล่งโลงศพแขวนเพื่ออธิบายความลึกลับของพิธีศพโบราณอันแปลกประหลาด
เนื่องจากบทความที่เผยแพร่ในวารสารไอไซเอนซ์ (iScience) เมื่อไม่นานนี้ ระบุว่า การศึกษาข้างต้น ใช้ตัวอย่างซากศพมนุษย์ 41 ราย ที่เก็บจากแหล่งโลงศพแขวนทางตอนใต้ของจีน และตอนเหนือของไทย ความเก่าแก่ 660-2,500 ปี จำนวน 13 แห่ง โดยการศึกษาพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมฝ่ายแม่ (Matrilineality) ของคนโบราณจากพื้นที่ตอนใต้ของจีนสูงกว่าของคนโบราณจากพื้นที่ตอนเหนือของไทย ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางการแพร่หลายของพิธีกรรมตามหลักฐานทางโบราณคดี

ภาพจากอีจัน


โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า “พิธีแขวนโลงศพ” อาจมีความเก่าแก่ ย้อนกลับไปในยุคของชาวไป่เย่ว์ (Baiyue) ที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อราว 3,600 ปีก่อน และแพร่กระจายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราว 2,000 ปีก่อน
จางเสี้ยวหมิง ผู้เขียนบทความและผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ชี้ว่า การแขวนโลงศพบนหน้าผา เป็นพิธีศพโบราณที่ปฏิบัติกันในพื้นที่ตอนใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ความแปลกประหลาดของพิธีศพโบราณนี้ ได้ดึงดูดความสนใจเป็นวงกว้าง และจุดกระแสถกเถียงมากมาย โดยเฉพาะประเด็นต้นกำเนิดและรูปแบบการแพร่หลายของพิธีกรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ของประชากร


ทั้งนี้คณะนักวิจัยระบุว่า การศึกษาครั้งนี้นำไปสู่การอภิปรายเบื้องต้น เกี่ยวกับต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ของการแขวนโลงศพจากมุมมองพันธุกรรมฝ่ายมารดา และจะเป็นหลักฐานเชิงระบบที่เผยความลับของพิธีกรรมโดยอ้างอิงตัวอย่างซากศพและการวิจัยแบบสหวิทยาการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co