วิจัยพบ เด็กโต สามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มากเท่าผู้ใหญ่

ผลวิจัยพบ เด็กโตอายุระหว่าง 10-19 ปี แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้มากเท่าผู้ใหญ่
วิจัยพบ เด็กโต สามารถแพร่เชื้อโควิด-19 ได้มากเท่าผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 63 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐฯ เผยแพร่งานวิจัยล่าสุดผ่านวารสารโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ระบุว่า เด็กอายุระหว่าง 10 ขวบ - 19 ปี สามารถแพร่กระจายโรคโควิด-19 ภายในครัวเรือนได้มากเท่าผู้ใหญ่

ภาพจากอีจัน
คณะนักวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้ (KCDC) ได้วิเคราะห์รายงานผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิด 59,073 ราย ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 5,706 ราย ในเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 20 ม.ค.-27 มี.ค. และพบว่าร้อยละ 11.8 ของผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดภายในครัวเรือน 10,592 ราย ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยอัตราการติดเชื้อของผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับเด็กสูงกว่าผู้ใหญ่ ขณะร้อยละ 1.9 ของผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดนอกครัวเรือน 48,481 ราย ป่วยโรคโควิด-19
คณะนักวิจัยยังพบอัตราการป่วยโรคโควิด-19 สูงสุดที่ร้อยละ 18.6 ในกลุ่มผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดภายในครัวเรือนของเด็กวัยเรียน และอัตราการป่วยต่ำสุดที่ร้อยละ 5.3 ในกลุ่มผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดภายในครัวเรือนของเด็กอายุ 0-9 ปี ในช่วงปิดภาคเรียน
ซึ่งอัตราการป่วยของผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับเด็กนั้นสูงกว่าผู้ใหญ่ ความเสี่ยงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่ระบาดในระยะลดผลกระทบ และอาจอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการระบาดในช่วงปิดภาคเรียนได้
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co