โควิด-19 พุ่งต่อเนื่อง! ติดเชื้อ โควิด ทั่วโลก ทะลุ 66 ล้านราย

สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 Worldometers รายงาน ติดเชื้อ โควิด ทั่วโลก มากถึง 66,849,669 ราย สหรัฐยังครองแชมป์
โควิด-19 พุ่งต่อเนื่อง! ติดเชื้อ โควิด ทั่วโลก ทะลุ 66 ล้านราย

6 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ Worldometers รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้ มีผู้ ติดเชื้อ โควิด แล้ว 66,849,669 ราย เสียชีวิต 1,534,380 ราย รักษาหายแล้ว 46,237,598 ราย

ภาพจากอีจัน
สำหรับ ประเทศที่มีผู้ ติดเชื้อ โควิด สะสมมากที่สุด สหรัฐอเมริกา ยังครองแชมป์ มีผู้ติดเชื้อ มากถึง 14,983,425 ราย เสียชีวิต 287,825 ราย และมีผู้รักษาหายแล้ว 8,787,738 ราย
รองลงมาคือ อินเดีย ติดเชื้อ โควิด-19 สะสม 9,644,529 ราย เสียชีวิต 140,216 ราย และมีผู้รักษาหายแล้ว 9,099,946 ราย ส่วนอันดับที่ 3 คือ บราซิล มี ผู้ติดเชื้อ 6,577,177 ราย เสียชีวิต 176,641 ราย และมีผู้รักษาหายแล้ว 5,761,363 ราย
ส่วน รัสเซีย อยู่อันดับที่ 4 มี ผู้ติดเชื้อ 2,431,731 ราย เสียชีวิต 42,684 ราย รักษาหายแล้ว 1,916,396 ราย
อันดับที่ 5 คือ ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อ มากถึง 2,281,475 ราย เสียชีวิต 54,981 ราย และมีผู้รักษาหายแล้ว 169,358 ราย
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ยังห่าห่วง และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ภาพจากอีจัน
อีจัน
www.ejan.co