DSI ลุยสอบ 2 บริษัท กำนันนก ย้อนหลัง คลี่ปมฮั้วประมูล

DSI ลุยสอบย้อนหลัง 2 บริษัท กำนันนก ป.พัฒนารุ่งโรจน์ฯ – รวีกนกฯ หลังพบส่อเค้าฮั้วประมูล

12 ก.ย. 66 พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สั่งการให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กองคดีฮั้วประมูลฯ) ทำการสืบสวนกรณีบริษัท ป.พัฒนารุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท รวีกนก ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งมีนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก เป็นกรรมการบริษัท ได้ประมูลงานโครงการของรัฐ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน กว่า 1,300 โครงการ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

หลังพบเบาะแสข้อมูลการประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน มีการกระทำผิดเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในอำนาจการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คลิปอีจันแนะนำ
กำนันนก เป็นใคร ใหญ่มาจากไหน?