เช็กเลย! เงื่อนไข ประกันสังคม ม.33 รีไฟแนนซ์บ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดให้ผู้ประกันสังคม ม.33 รีไฟแนนซ์บ้าน เช็กเลยเงื่อนไขมีอะไรบ้าง
เช็กเลย! เงื่อนไข ประกันสังคม ม.33 รีไฟแนนซ์บ้าน

ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำเนินโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน สำหรับ ประกันสังคม ม.33 ที่ต้องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่คงเหลือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) โดยที่วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท

ซึ่งวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้ คือ เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคาร

โดยการขอสินเชื่อเดิมจะต้องเป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ได้นเพื่อปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่ เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน แบ่งเป็น

1.ปีที่ 1-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.99 ต่อปี คงที่ 5 ปี

2.ปีที่ 6-ปีที่ 8 อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 2 ต่อปี (MRR-2%)

3.ตั้งแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 0.5 ต่อปี (MRR-0.5%)

วิธีเข้าร่วมโครงการ และเอกสารที่ต้องเตรียม

1.ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนกับ ธอส. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน: GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ตั้งแต่เวลา 16.00 น.วันที่ 20 ธ.ค.65 

2.เพิ่ม GHB Buddy เป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GHB Buddy

3.ยื่นขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และนำหนังสือรับรองดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้

4.เอกสารการยื่นขอสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และเตรียมเอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รวมถึงหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้/ และเอกสารแสดงหลักประกัน (ที่อยู่อาศัย ที่จดจำนองกับธนาคาร) ให้พร้อม

5.ยื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

ระยะเวลาโครงการ

1.ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.65 ถึง 19 ธ.ค.66

2.ทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.67

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีชีวิต พลังซูม 100 เท่า ช่วยชีวิตหนุ่มตกเจ็ทสกี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co