หลังเที่ยงคืนนี้ (20 เม.ย.67) น้ำมันดีเซลขึ้น 50 สต./ลิตร

ปตท.ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซลทุกชนิด 50 สต./ลิตร กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดคงเดิม ส่วนบางจากปรับราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิด 50 ส.ต. กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ราคาคงเดิม มีผลหลังเที่ยงคืนนี้ (20 เม.ย.67)

แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม?

น้ำมันดีเซลขึ้นจ้า +50 สต./ลิตร

วันนี้ (19 เม.ย.67) ปตท.ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดคงเดิม มีผล 20 เม.ย. 2567 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 48.24, GSH95 = 40.35, E20 = 38.24, GSH91 = 38.88, E85 = 37.99, พรีเมี่ยม GSH95 = 48.04, HSD-B7 = 30.94, HSD-B10 = 30.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ส่วนบางจากฯ ปรับราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซลทุกชนิด +50 ส.ต. สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ราคาคงเดิม

ราคาดังนี้ GSH95S EVO 40.35/ GSH91S EVO 38.88/ GSH E20S EVO 38.24 / GSH E85S EVO 37.99/ Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44/ Hi Diesel B20S 30.94/ Hi Diesel S 30.94 / Hi Diesel S B7 30.94 / Hi Premium Diesel S B7 45.14(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)