แบงก์ชาติ เปิดสถิติปี 66 แอปฯ ธนาคารล่ม 19 ครั้ง ล่มนานสุด 2 ชม.

แบงก์ชาติ เปิดสถิติปี 66 แอปฯ ธนาคารล่ม 19 ครั้ง ล่มนานสุด 2 ชม. คุณเคยเจอแอปฯ ล่มกี่ครั้ง?

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการผ่านช่องทาง โมบายล์ แบงก์กิ้ง (แอปพลิเคชัน) ในปี 2566 ดังนี้

-ธ.ไทยพาณิชย์ ขัดข้อง 6 ครั้ง ระยะเวลา 4 ชม.

-ธ.กรุงเทพฯ ขัดข้อง 4 ครั้ง ระยะเวลา 7 ชม.

-ธ.ทหารไทยธนชาต ขัดข้อง 4 ครั้ง ระยะเวลา 5 ชม.

-ธ.กรุงไทย ขัดข้อง 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชม.

-ธ.ยูโอบี ขัดข้อง 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชม.

-ธ.กรุงศรีอยุธยา ขัดข้อง 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 ชม.

-ธ.กสิกร ขัดข้อง 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 ชม.

ส่วนระบบ ATM และเครื่องฝากเงินขัดข้อง ปี 66  รวม 4 ครั้ง

-ธ.กรุงเทพ ขัดข้อง 1 ครั้ง 3 ชม.

-ธ.กรุงไทย ขัดข้อง 1 ครั้ง 4 ชม.

-ธ.ทิสโก้ ขัดข้อง 1 ครั้ง 3 ชม.

-ธ.ไทยเครดิต ขัดข้อง 1 ครั้ง น้อยกว่า 1 ชม.

ไหนเม้าส์สิว่าปีที่แล้วคุณเคยเจอแอปฯธนาคารล่มกี่ครั้ง