เปิดยื่นอุทธรณ์ บัตรคนจน ไม่ผ่านเกณฑ์ วันนี้ (1 พ.ค.66) วันสุดท้าย

บัตรคนจน 1.2 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์ เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ วันนี้ (1 พ.ค.66) วันสุดท้าย

วันนี้ (1 พ.ค.66) เป็นวันสุดท้าย สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ตามข้อมูลถึงวันที่ 28 เม.ย.66 เวลา 13.00 น. จำนวน 1,261,446 ราย ต้องยื่นอุทธรณ์

บัตรคนจน ยืนยันตัวตนทัน 26 เม.ย.66 ได้ใช้สิทธิ 1 พ.ค.66

โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน หรือ

2.ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและ/หรือขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (1 พ.ค.66) ด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มี.ค.66 (ผู้มีสิทธิ) ณ วันที่ 28 เม.ย.66 เวลา 13.00 น. พบว่า มีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 3,943.26 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิกว่า 12.16 ล้านราย 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า ในชุมชน จำนวน 3,632.95 ล้านบาท วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 252.33 ล้านบาท และวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 57.98 ล้านบาท