ราคาทองวันนี้ (1 เม.ย.67) ปรับครั้งที่ 1 ขึ้น 350 รูปพรรณ 39,400 บาท

ราคาทองวันนี้ (1 เม.ย.67) สมาคมค้าทองคำ ปรับราคาครั้งที่ 1 ราคาขึ้น 350 บาท รูปพรรณ 39,400 บาท

ทุบแล้วทุบอีก ทุบจนสถิติกระจาย

วันนี้ (1 เม.ย.67) สมาคมค้าทองคำ ปรับราคาครั้งที่ 1 ขึ้น 350 บาท โดยทองคำแท่งขายออกบาทละ 38,900 รูปพรรณขายออกบาทละ 39,400

ราคาทองคำแท่งและราคาทองรูปพรรณล่าสุด

ราคาทองคำแท่ง

ขายออก บาทละ 38,900

รับซื้อ บาทละ 38,800

ทองรูปพรรณ

ขายออก บาทละ 39,400

รับซื้อ บาทละ 38,097.08

เวลา 10.41 น. ปรับราคาครั้งที่ 2 ขึ้น 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้

เวลา 11.05 น. ปรับราคาครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้

เวลา 11.27 น. ปรับราคาครั้งที่ 4 ลง 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้

เวลา 16.31 น. ปรับราคาครั้งที่ 5 ลง 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้

เวลา 16.45 น. ปรับราคาครั้งที่ 6 ลง 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้

เวลา 17315 น. ปรับราคาครั้งที่ 7 ขึ้น 50 บาท ราคาล่าสุด ดังนี้