ราคาน้ำมัน วันนี้แจ้งปรับลดราคาเบนซิน 40 สต. ขึ้นดีเซล 50 สต. มีผล 25 พ.ค.67

เช็กซิ! เติมดีมั้ย ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมัน ลดเบนซิน 40 สต. ขึ้นดีเซล 50 สต. มีผลตีห้า 25 พ.ค.67

หลังจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพิ่มสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปรับลดจ่ายเงินชดเชยน้ำมันดีเซลลง ดันราคาปรับเพิ่มทันที 50 สตางค์ เป็น 32.44 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.67 เป็นต้นไป ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ค.67) PTT Station ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนพรีเมี่ยม GSH95 คงเดิม กลุ่มดีเซลและพรีเมียมดีเซล เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 25 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 46.04, GSH95 = 38.15, E20 = 36.04, GSH91 = 37.78, E85 = 35.79, พรีเมี่ยม GSH95 = 46.74, HSD = 32.44, พรีเมี่ยมดีเซล = 44.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร 

ส่วนบางจากฯ แจ้งปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 ส.ต.ยกเว้น Hi Premium 97 ราคาคงเดิม สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิด +50 ส.ต. BCP Retail Price: GSH95S EVO 38.15/ GSH91S EVO 37.78/ GSH E20S EVO 36.04 / GSH E85S EVO 35.79 Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 / Hi Diesel S 32.44/ Hi Premium Diesel S  46.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.) มีผล 25 พ.ค. 2567 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไปเช่นกัน